بی محلی و ایجاد وقفه در ارتباط با کودک: چه کار کنیم که با انجام این رفتار بیشترین جواب را در قبال کودک بگیریم؟ ( مخصوص کودکان ۲ ساله)

در این سن و سال از یک کودک چه توقعاتی می رود؟

در واقع کودک ۲ ساله ی شما در این سن و سال قصد دارد تا دنیا را اکتشاف کند و با حد و مرزهای جهانی که در آن زندگی می کند بیشتر آشنا گردد. این رفتار کودک دو ساله ی شما در این سن و سال در واقع و در عمل به این معنی می باشد که کودک دو ساله ی شما در این سن و سال قصد دارد تا مرزهایی که شما به عنوان پدر و مادر فرزند به او تحمیل کرده اید بشکند و وارد قلمروی جدیدی شود. این به آن معناست که کودک دو ساله ی شما در این سن و سال چیزهایی که شما به عنوان پدر و مادر فرزند به او تحمیل کرده اید را یا دیگر قبول نمی کند و یا قصد دارد تا خلاف آن چه که شما به عنوان پدر و مادر فرزند به او تحمیل کرده اید را امتحان کند. کودک دو ساله ی شما در این سن و سال به دلیل احساسات وصف ناپذیری که دارد؛ می تواند با این روحیه همه چیز را یاد بگیرد و از تمام اتفاقات بد و خوبی که در این سن و سال برای او اتفاق می افتد درس زندگی بگیرد و از آن ها برای تجربیات خودش در ادامه ی زندگی اش استفاده نماید. اما زمان هایی پیش می آید که در آن کودک دو ساله ی شما در این سن و سال دیگر بیش از اندازه قصد اکتشاف دنیای پیرامون خودش را دارد و به عبارت بهتر دیگر بیش از حد قصد دارد تا خودسرانه رفتار نماید و کودک دو ساله ی شما در این سن و سال می خواهد تا علاوه بر اینکه زندگی خودش را خود به دست گیرد؛ خواسته و یا ناخواسته بر زندگی شما به عنوان پدر و مادر کودک دو ساله نیز اثر منفی می گذارد. در اینجا و برای جلوگیری از بروز چنین رفتارهایی از کودک دو ساله بایستی تا رفتار و کردار کودک دو ساله را کنترل نمایید و شما به عنوان پدر و مادر کودک دو ساله سعی کنید تا علاوه بر این که بر روی روح و روان کودک دو ساله اثر مخرب بلند مدت نمی گذارید؛ شما به عنوان پدر و مادر کودک دو ساله هم چنین حواستان جمع است که کودک دو ساله شما از کنترل خارج نشود تا بتوان هم چنان رفتار و گفتار کودک دو ساله را کنترل و یه به عبارت بهتر مدیریت کرد. در اینجا به عنوان یک راه حل مناسب می توان روش وقفه و یا بی محلی را به پدرها و مادرهای کودکان دو ساله پیش نهاد نمود. این روش می توان در عین حالی تمام فواید مطالب گفته شده را داشته باشد در عین حال فاقد مضراتی که است که ممکن است روح و روان و احساسات کودک دو ساله را در این سن و سال درگیر خود نماید. از همین رو؛ بسیاری از محققان و متخصصان این مساله به مانند آقای پنه لوپه لیچ بر این باورند که روش ایجاد وقفه و یا بی محلی در برخورد با کودک می تواند بسیار برای کنترل و مدیریت رفتار کودک دو ساله موثر واقع گردد. هم چنین بسیاری از محققان و متخصصان این مساله بر این باورند که انجام روش ایجاد وقفه و یا بی محلی در برخورد با کودک می تواند حتی در سنین پایین نیز انجام گیرد. هم چنین بسیاری از محققان و متخصصان این مساله بر این باورند که که انجام روش ایجاد وقفه و یا بی محلی در برخورد با کودک می تواند در هر چه کندتر کردن رفتارهای این چنینی کودک دو ساله موثر باشد. در ادامه این مقاله؛ به شش استراتژی که می توان در این زمینه یعنی ایجاد وقفه و یا بی محلی در برخورد با کودک دو ساله در مورد رفتارهای خارج از کنترل کودک دو ساله به آن ها متوسل شد اشاره شده است .

 

از دست ما به عنوان پدر و مادر کودک دو ساله چه کارهایی بر می آید

شما به عنوان پدر و مادر کودک دو ساله قبل از هر چیز این مساله را خوب یادبگیرید که روش ایجاد وقفه و یا بی محلی دقیقا چه هست

اگر شما به عنوان پدر و مادر کودک دو ساله و هم چنین کودک دو ساله ی شما هر دو فکر نمی کنید که این روش یعنی روش ایجاد وقفه و یا بی محلی تنبیه به حساب نمی آید و هیچ کدام از طرفین موضوع؛ یعنی شما به عنوان پدر و مادر کودک دو ساله و هم چنین کودک دو ساله ی شما با این موضوع و روش مشکلی ندارند می توانید این روش را بر روی کودک دو ساله خود پیاده نمایید. شما به عنوان پدر و مادر کودک دو ساله و هم چنین کودک دو ساله ی شما هر دو می توانید به جای اینکه فکر کنید این روش روشی ناراحت کننده و منزجر کننده است ؛ می توانید هر دوی شما یعنی شما به عنوان پدر و مادر کودک دو ساله و هم چنین کودک دو ساله ی شما هر دو این فکر را بکنید که این روش یعنی روش ایجاد وقفه و یا بی محلی تنبیه به حساب نمی آید و در واقع فرصتی است برای هر چه بیشتر هوشیار کردن خود کودک دو ساله از کارهای اشتباهی که در گذشته انجام داده است تا کودک دو ساله با کمک شما به عنوان پدر و مادر کودک دو ساله به این باور برسد که کارهایی که قبلا انجام داده است اشتباه است و بایستی از تکرار آن کارها پرهیز کند. مساله ای دیگر که در این رابطه یعنی روش ایجاد وقفه و یا بی محلی در رابطه با کودک دو ساله ی خود بایستی به آن واقف باشید این است که پیاده کردن این روش به صبر و حوصله و انرژی خیلی زیادی نیاز دارد و شما به عنوان پدر و مادر کودک دو ساله هرگز نباید در حین پیاده کردن این روش یعنی روش ایجاد وقفه و یا بی محلی بر روی کودک دو ساله ی خود از مجازات و یا تنبیه های فیزیکی و روانی استفاده کنید چرا که انجام چنین کارهایی بر روی کودک دو ساله ممکن است نتایج معکوس داشته باشد. کاری که شما به عنوان پدر و مادر کودک دو ساله بایستی انجام دهید این است که به فراهم کردن شرایط هر چه مناسب تر و بهتر برای کودک دو ساله ی خود به او برای ترک برخی از کارهای اشتباهش کمک کنید. در واقع و به عبارت بهتر؛ هدف چنین روشی یعنی روش ایجاد وقفه و یا بی محلی؛ متنبه کردن کودک دو ساله به روش غیر برخوردی و فیزیکی است. کودک دو ساله با این روش یاد می گیرد که رفتار زشت خود را دیگر تکرار نکند و در عین حال تنبیهی را نیز احساس نمی کند. این روش بر خلاف روش های دیگر فاقد هر گونه اثرات مخربی است که تنبیه های بدنی بر روی کودک می گذارد.

تا زمانی که کودک دو ساله ی شما آماده و پذیرای این روش نیست از این روش استفاده نکنید.

کودک دو ساله در این سن و سال بسیار بی قرار است و به سختی می توان او را در جایی نشاند و با او راجع به چیزی صحبت کرد. اما وظیفه ی شما به عنوان پدر و مادر کودک دو ساله این است که کودک دو ساله ی خود را در مکانی قرار دهید و با او درباره ی کارهایی که ناخوشایند شما است و او آن ها را انجام می دهد صحبت کنید. کودک دو ساله ی شما ممکن است از صحبت های شما خوشش نیاید و از زیر بار رفتن این روش خودداری کند. در واقع چالشی که شما به عنوان پدر و مادر کودک دو ساله بر عهده دارید این است که کودک دو ساله ی خود را در مکانی نگه دارید و هم چنین کودک دو ساله ی خود را در این بازی نگه دارید. در انجام این روش ممکن است زمانی که شما ناراحت هستید او بخندد. یعنی ممکن است در این روش سختی های زیادی را متحمل شوید. در واقع کودکان دو ساله در این سن و سال به دلیل آنکه حافظه ی زیاد قوی ای ندارند فراموش می کنند که شما به عنوان پدر و مادر کودک دو ساله از آن چه خواسته اید و به همین دلیل به عنوان پدر و مادر کودک دو ساله مدام بایستی مساله را به کودک دو ساله ی خود گوش زد کنید که این مساله می تواند برخی از اوقات به سر و صدا کردن هم برسد.

در اینجاست که چرا دیگر روش های سنتی تنبیه کار نمی کند. چرا که کودک احساس می کند که دارد چیزی به او تحمیل می شود. وظیفه شما به عنوان پدر و مادر کودک دو ساله این است که کودک دو ساله ی خود را کاملا متوجه قضیه کنید و کودک دو ساله شما بایستی متوجه باشد که شما از او چه می خواهید و هدف از انجام صحبت های شما به عنوان پدر و مادر کودک دو ساله با او چه چیزی است. به عنوان مثال اگر که کودک دو ساله ی شما کاری را که قرار نبوده است انجام دهد انجام می دهد به او بگویید که قرار نبود این کار را بکنی. اگر کودک دو ساله ی شما از انجام این کار احساس کرد که دارد تنبیه و یا مجازات می شود پیاده کردن روش را متوقف کنید و تا زمانی که کودک دو ساله ی خود را کاملا توجیح نکرده اید از انجام و پیاده کردن این روش خودداری نمایید.

هم چنین شما به عنوان پدر و مادر کودک دو ساله بایستی این توانایی را داشته باشید که بین رفتارهای منزجر کننده و رفتارهای عادی کودکان در این سن و سال توانایی تشخیص داشته باشید. نکته ی دیگری که بایستی به ان اشاره کرد این است که به جای اینکه شما به عنوان پدر و مادر کودک دو ساله سعی کنید تا سریعا رفتار اشتباه کودک دو ساله ی خود را برطرف کنید؛ سعی کنید تا کودک دو ساله ی خود را یاری نماید تا خودش پی به اشتباهش ببرد و خود در صدد جبران کار اشتباهی که کرده است برآید. در واقع و به عبارت بهتر بایستی شما به عنوان پدر و مادر کودک دو ساله پیاده کردن روش روش ایجاد وقفه و یا بی محلی را زمانی انجام دهید که می بینید کودک دو ساله شما بسیار از اهداف و قول و قرارهایی که شما به عنوان پدر و مادر کودک دو ساله با کودک دو ساله ی خودتان بسته اید دور شده است.

 

می توانید از بیش از یک ایجاد کردن وقفه هم زمان استفاده کنید

شما به عنوان پدر و مادر کودک دو ساله می توانید از دو روش هم زمان استفاده کنید. البته شما به عنوان پدر و مادر کودک دو ساله بایستی این کار را انجام دهید که در کودک دو ساله ی خود احساس مثبتی ایجاد کنید. اگر به عنوان پدر و مادر کودک دو ساله احساس کردید که کودک دو ساله ی شما دارد از مسیری که با او قرار گذاشته اید خارج می شود می توانید به او بگویید که دارد از قول و قراری که با او گذاشته اید خارج می شود و بهتر است به عهدی که با شما بسته است پایبند باشد.

برای انجام این کار بایستی کودک دو ساله ی خود را دعوت کنید تا با یکدیگر فعالیتی سرگرم کننده برای کودک انجام دهید. با انجام چنین کاری هم با کودک خود وقت کافی را صرف کرده اید و هم شما به عنوان پدر و مادر کودک دو ساله این اجازه را دارید که با کودک خود در رابطه با عهدی که بسته اید صحبت کنید.

برخی اوقات شما به عنوان پدر و مادر کودک دو ساله بایستی از پیاده کردن این روش بر روی کودک دو ساله ی خود اجتناب کنید. انجام چنین کاری باعث خواهد شد تا از لج بازی و لجاجت کودک دو ساله ی خود جلوگیری نمایید.

 

همیشه برای یک گام فراتر برنامه داشته باشید

اگر شما به عنوان پدر و مادر کودک دو ساله همیشه برای کودک دو ساله ی خود برنامه داشته باشید می توانید از طفره رفتن های کودک دو ساله ی خود جلوگیری کنید. برای چنین کاری می توانید کاملا رک و پوست کنده به کودک خود بگویید که فلان کاری دارد انجام می دهد و یا انجام داده است بر خلاف قول و قراری است که با یکدیگر گذشته بوده اید تا کودک دو ساله شما این مساله را درک کند که بایستی بر سر قول و قراری که با شما گذاشته است پایبند باشد و از آن تخطی نکند.

برای برخورد با کودک برنامه ای انعطاف پذیر داشته باشید

در واقع و با بیان بهتر؛ هدف شما به عنوان پدر و مادر کودک دو ساله در برخورد و تقابل با یک کودک دو ساله این است که به دلیل آن که یک کودک دو ساله در این سن و سال بسیار پر جنب و جوش است و می تواند در این سن و سال هر کاری بکند؛ شما به عنوان پدر و مادر کودک دو ساله بایستی قادر باشید تا کودک دو ساله ی خود را که بسیار پر جنب و جوش است به روشی هدایت کنید که بتوانید او را مدیریت کنید و از پس رفتارها و کارهای اشتباهی که کودک دو ساله ی شما انجام می دهد بر آیید. در واقع شما به عنوان پدر و مادر کودک دو ساله بایستی در واقع نقش ترمز دستی را در رفتارهای بد و اشتباه و زشت کودک دو ساله ی خود بازی نمایید و با گوش زد ها و نکاتی که در حین پیاده کردن این روش یعنی روش ایجاد وقفه و یا بی محلی به کودک دو ساله ی خود متذکر می شوید در واقع کودک دو ساله خود را به عنوان پدر و مادر کودک دو ساله در هر چه بهتر رفتار کردن و تربیت صحیح یاری خواهید کرد. از همین رو و بر طبق مطالبی که در قبل به آن ها اشاره شده است؛ ایجاد این روش یعنی پیاده سازی روش وقفه و یا بی محلی بسیار می تواند بر روی رابطه ی شما به عنوان پدر و مادر کودک دو ساله و کودک دو ساله ی شما موثر باشد. انجام این روش یعنی روش ایجاد وقفه و یا بی محلی از آن جهت می تواند در کیفیت رابطه ی شما به عنوان پدر و مادر کودک دو ساله و کودک دو ساله ی شما موثر باشد که انجام و پیاده کردن این روش یعنی روش ایجاد وقفه و یا بی محلی می تواند تا حد بسیار قابل قبولی در آرام سازی رفتار کودک دو ساله ی شما موثر باشد. در واقع این روش یعنی روش ایجاد وقفه و یا بی محلی این امکان و توانایی را دارد که آرام سازی مناسبی را در رفتار و کردار کودک دو ساله ی شما ایفا نماید. برای هر چه بیشتر موثر بود این روش یعنی روش ایجاد وقفه و یا بی محلی بر روی کودک دو ساله ی خود بایستی این کار را در زمان مشخص و در مکان مشخص با هدف مشخص انجام دهید تا کودک دو ساله ی شما بفهمد که برای چه چیزی او را گوش زد می کنید. اما شما به عنوان پدر و مادر کودک دو ساله نبایستی پیاده کردن این روش یعنی روش ایجاد وقفه و یا بی محلی بر روی کودک دو ساله را به مدت زیاد و طولانی ای انجام دهید. چرا که انجام چنین کاری یعنی پیاده سازی روش ایجاد وقفه و یا بی محلی بر روی کودک دو ساله می تواند اثرات مخرب و در اکثر مواقع؛ نتایج معکوس داشته به همراه خود داشته باشد.

به جای اینکه شما به عنوان پدر و مادر کودک دو ساله این ذهنیت و تفکر را در کودک دو ساله ی خود القا کنید که باید برخی از اوقات برای گوش زد شدن در مورد کارهای اشتباهی که انجام می دهد در زمان و مکان مشخصی در جایی با شما به عنوان پدر و مادر کودک دو ساله مواجه گردد؛ بایستی شما به عنوان پدر و مادر کودک دو ساله به کودک دو ساله ی خود این ذهنیت و تفکر را القا کنید که کودک دو ساله ی شما بایستی برای هماهنگی بیشتر با شما به عنوان پدر و مادر کودک دو ساله در مورد برخی از مسائل با شما به عنوان پدر و مادر کودک دو ساله به بحث و تبادل نظر بپردازد. اگر شما به عنوان پدر و مادر کودک دو ساله قادر باشید تا چنین ذهنیتی را در مغز کودک دو ساله خود جا بیندازید؛ بدون تردید و شک بهترین کارکرد را تجربه خواهید کرد. به همین دلیل و در تایید مطالبی که در قبل به آن ها اشاره شده است بایستی این مساله را به شما به عنوان پدر و مادر کودک دو ساله متذکر و گوش زد شد که شما به عنوان پدر و مادر کودک دو ساله سعی نکنید تا با تندی با کودک دو ساله ی خود برخورد کنید و سعی نمایید تا فرآیند گفت و گو با کودک دو ساله ی خود را هر چه راحت تر و آسان تر انجام دهید. این کار هم به خود شما به عنوان پدر و مادر کودک دو ساله و هم به خود کودک دو ساله کمک می کند تا بهتر بتوانید شرایط یکدیگر را درک کنید و بهتر با یکدیگر قادر باشید تا از پس مشکلاتی که گریبان گیر شما به عنوان پدر و مادر کودک دو ساله شده است برآیید. ( این مساله را به خاطر داشته باشید که همین روند را حداقل تا ۳ سالگی کودک دنبال نمایید) برای یک کودک دو ساله مدت زمان بین ۳۰ ثانیه تا یک دقیقه کافی می باشد و با افزایش سن کودک بایستی این مدت زمان نیز افزایش یابد.

از پیاده کردن این روش توقع معجزه نداشته باشید.

همان طور که خود شما به عنوان پدر و مادر کودک دو ساله حتما تا به حال متوجه شده اید؛ کودکان در این سن و سال یعنی در حدود دو سالگی بسیار بازیگوش و سر به هوا و پر جنب و جوش هستند و بر اساس همین خصلت رفتاری که این کودکان در این سن و سال دارا هستند کنترل کردن و مدیریت کردن رفتاری و گفتاری آن ها بسیار سخت و طاقت فرسا می باشد. یکی دیگر از خصلت هایی کودکان دو ساله در این سن و سال دارا هستند و برای شما به عنوان پدر و مادر کودک دو ساله بسیار سخت و سنگین است ؛ خصلت غیر قابل پیش بینی بودن آن هاست که می تواند کار را برای شما به عنوان پدر و مادر کودک دو ساله در مواجه با کودک دو ساله و در مواجهه با برخوردها و رفتارهای اشتباهی که کودک دو ساله ی شما ممکن است انجام دهد مشکل و سخت نماید. برای مطالبی که در قبل به آن ها اشاره شده است بایستی این مطلب را به شما به عنوان پدر و مادر کودک دو ساله یادآور شد که این رفتارها از کودکان در این سن و سال یعنی در حدود دو سالگی بسیار عادی و نرمال و طبیعی است و از این بابت جای نگرانی وجود ندارد که چرا کودکان در این سن و سال یعنی در حدود دو سالگی این طور رفتارها و خصلت ها را از خود نشان می دهند. بهترین رفتار و عکس العملی که شما در این مواقع می توانید از خود کودکان در این سن و سال یعنی در حدود دو سالگی نشان و بروز دهید این است که شکیبا باشد و در صورت مواجهه با رفتارهای اشتباه و زننده ی کودک دو ساله ی خود کنترل خود را از دست ندهید و شکیبا باشید تا بتوانید به کمک کودک دو ساله ی خود از پس مشکلاتی که کودک دو ساله ی شما ایجاد کرده است برآیید. شما کودکان در این سن و سال یعنی در حدود دو سالگی و هم چنین با کودک دو ساله ی خود سعی نمایید تا یک یا چند روش را برای چندین بار تکرار کنید تا به کمک یکدیگر قادر باشید تا با گذشت زمان راه حل مناسب را پیدا کنید و از آن برای جلوگیری کردن از تکرار یک رفتار اشتباه در کودک دو ساله ی خود جلوگیری نمایید.

با توجه به همین مطالب؛ کودک دو ساله ی شما ممکن است یک راه و یا یک راه حل را چندین و چند بار تکرار کند. وظیفه ای که شما به عنوان کودکان در این سن و سال یعنی در حدود دو سالگی در اینجا بر عهده دارید این است که کودک خود را یاری کنید و به او کودکان در این سن و سال یعنی در حدود دو سالگی این اجازه را بدهید که خودش با سعی و خطا بتواند راه حل مناسب را برای اصلاح رفتارهای خودش پیدا کند و از آن ها استفاده کند.

این پنبه را از گوش خود در بیاورید که  می توانید با پیاده کردن تنها یک روش و رویکرد قادر باشید تا کودک دو ساله ی خود را در مواجهه با رفتارهای اشتباه و بعضا زشتی که انجام می دهد کنترل و مدیریت کنید و شما کودکان در این سن و سال یعنی در حدود دو سالگی قادر خواهید بود تا کودک دو ساله ی خود را به هدفی که مد نظرتان هست کنترل و هدایت کنید. به جای این کار شما کودکان در این سن و سال یعنی در حدود دو سالگی می توانید بیاموزید که بروز چه کارها و رفتارهایی از سوی کودکان دو ساله نرمال و عادی است و چه کارهایی نه. این کار باعث می شود تا نحوه ی رفتار شما با کودکتان انعطاف پذیر تر باشد. کودک شما نیز ممکن است با این روش عکس العمل بهتری از خود نشان دهد و کار شما را آسان تر کند. این کار باعث می شود تا کیفیت زندگی شما و کودکتان بالاتر رود.

 

منابع

https://www.healthychildren.org/English/family-life/family-dynamics/communication-discipline/Pages/Time-Outs-101.aspx

https://www.cdc.gov/parents/essentials/timeout/steps.html

https://www.cdc.gov/parents/essentials/timeout/whentimeout.html

https://medlineplus.gov/ency/patientinstructions/000756.htm

https://kidshealth.org/en/parents/discipline.html

تمامی حقوق تاپی شاپی متعلق به این سایت است. آماده سازی سایت توسط آرشیتا وب

ورود با نام‌کاربری و گذرواژه

فراموشی گذرواژه