من از فشار خون بالا رنج می برم. چه نکاتی قبل از بارداری لازم است بدانم؟+

من از فشار خون بالا رنج می برم. چه نکاتی قبل از بارداری لازم است بدانم؟