آیا استرس و اضطراب می تواند در باردار شدن اثر منفی داشته باشد؟

 تونی ولشر

محقق در زمینه ی باروری

در مورد این مساله که آیا استرس و اضطراب می تواند در باردار شدن اثر منفی داشته باشد و یا خیر؛ بایستی این نکته را گوش زد شد که بله؛ استرس و اضطراب می تواند در باردار شدن اثر منفی داشته باشد و ممکن است در روند باردار شدن و به خصوص برای زنان مشکل ساز گردد و در بارداری این دسته از افراد اختلال اتی را ایجاد کند. بنابر همین مطالبی که گفته شد اگر که شما به عنوان پدر و یا مادر قصد باردار شدن را دارید و در زندگی روزمره ی خود با مشکلاتی رو به رو هستید و یا درد سرهایی دست و پنجه نرم می کنید؛ حتما هر کدام از شما در این مواقع یعنی در زمانی که قصد دارید باردار شوید حتما حداقل یک بار این جمله را از طرف شریک تان، اطرافیان تان، دوستان تان، همکاران تان و یا سایر کسانی که شما را می شناسند شنیده اید که به شما می گویند اصلا نگران نباش و سعی کن تا خونسرد و راحت باشی تا بتوانی هر چه سالم تر و هر چه سریع تر باردار شوی. اگر چه شنیدن این جمله توسط شما از طرف شریک تان، اطرافیان تان، دوستان تان، همکاران تان و یا سایر کسانی که شما را می شناسند ممکن است تا حد زیادی برای شما به عنوان کسی که قصد باردار شدن دارد ناراحتکننده و یا کلیشه ای باشد و شما را به عنوان کسی که قصد باردار شدن دارد مشمئز کند اما مساله ای که در اینجا بایستی به آن اشاره کرد و در اینجا لازم و ضروری می باشد این است که شاید شنیدن جملاتی نظیر این از طرف شریک تان، اطرافیان تان، دوستان تان، همکاران تان و یا سایر کسانی که شما را می شناسند ناراحت کننده به نظر بیاید اما واقعیت این است که در واقع حقیقتی پنهان در جملات این چنینی ای که شما  به عنوان کسی که قصد باردار شدن دارد از طرف شریک تان، اطرافیان تان، دوستان تان، همکاران تان و یا سایر کسانی که شما را می شناسند وجود دارد و شما  به عنوان کسی که قصد باردار شدن دارد بایستی به این جمله توجه ویژه ای کنید.

استرس و اضطراب از آن جهت می تواند بر باردار شدن فرد اثر منفی و مخرب بگذارد که باعث می شود تا در روند کار و فعالیت هورمون هیپوتالاموس باعث ایجاد اختلال اتی گردد. عملکرد و کارآیی غده ی هیپوتالاموس از این جهت بسیار مهم و حیاتی می باشد که این غده یعنی غده ی هیپوتالاموس وظیفه ی کنترل اشتها و احساسات را در بدن فرد ایفا می نماید. وظیفه ی بسیار مهم دیگری که این غده یعنی غده ی هیپوتالاموس بر عهده دارد تنظیم کردن میزان آزاد سازی تخمک ها در رحم بدن زنی است که قصد باردار شدن دارد. بنابراین اگر شما به عنوان زنی که قصد باردار شدن دارید به طور مرتب و مدام دچار استرس و اضطراب می شوید بایستی به این دسته از زنان یعنی زنانی که قصد باردار شدن دارند این مساله را گوش زد و متذکر شد که با افزایش هر چه بیشتر سطح استرس و اضطراب در این دسته از زنان؛ زمان تخمک گذاری در این دسته از زنان ممکن است به قسمت های آخر عادت ماهیانه ی آن ها به تاخیر بیفتد و یا ممکن است اصلا این دسته از زنان یعنی زنانی که قصد باردار شدن دارند اصلا در عادت ماهیانه ی خود تخمک گذاری را تجربه نکنند. بنابراین اگر شما به عنوان یک زن قصد باردار شدن دارید و در کنار این هدف به طور مداوم و روزانه دچار استرس و اضطراب می گردید؛ بایستی به شمااین مساله را گوش زد و خاطر نشان کرد که اگر شما به عنوان مثال قصد دارید تا در روز ۱۴ ام دوره ی ماهیانه ی خود باردار شوید و فکر می کنید با داشتن رابطه ی جنسی زیاد در این دوران می توانید باردار شوید؛ بایستی این مساله را به شما یادآور و متذکر شد که احتمال و شانس بارور شدن در شما و در سایر زنانی که وضعیتی مشابه به شما دارند تقریبا غیر ممکن است.

 

نکته ی دیگری که در اینجا در رابطه به تاثیرات مخرب و منفی استرس و اضطراب بر کمیت و کیفیت بارداری در زنانی که قصد باردار شدن دارند بایستی به آن اشاره شود این مساله است که بین استرس و اضطراب ثابت و دائم با استرس و اضطراب موقتی و زودگذر تفاوت وجود دارد و بایستی این دو نوع استرس و اضطراب را از یکدیگر در زمینه ی باردار شدن در زنانی که قصد باردار شدن دارند تفکیک نمود. به همین منوال و بر طبق مطالبی که در قبل به آن ها اشاره شده است اگر شما جزو زنانی هستید که قصد باردار شدن دارید اما برخی از اوقات درگیر استرس ها و اضطراب هایی می شوید که مقدارش زیاد است اما زودگذر است، در اینجا بایستی این مساله را ابراز کرد که در چنین مواقعی یعنی مواردی که استرس ها و اضطراب ها زیاد و ناگهانی اما زود گذر است هنوز هم احتمال تخمک گذاری در این دسته از زنان یعنی زنانی که قصد باردار شدن دارند وجود دارد و احتمال تخمک گذاری در این دسته از زنان یعنی زنانی که قصد باردار شدن دارند صفر و غیر ممکن نیست. اما مساله ای که در اینجا ذکر آن واجب و ضروری می باشد این مساله است که تخمک گذاری در این زنان یعنی زنانی که قصد بارداری دارند اما دچار استرس و اضطراب زیاد و ناگهانی اما کم می شوند می تواند تا آخرین روزهای عادت ماهیانه به تاخیر بیفتد و این امکان وجود دارد که تخمک گذاری در این دسته از زنان یعنی زنانی که قصد بارداری دارند اما دچار استرس و اضطراب زیاد و ناگهانی اما کم می شوند دارای آن کیفتی که برای بارداری هر چه سالم تر و هر چه سریع تر می باشد نباشد و ممکن است به دلیل استرس ها و اضطراب های زیاد و ناگهانی اما کم در این دسته از زنان یعنی زنانی که قصد بارداری دارند اما دچار استرس و اضطراب زیاد و ناگهانی اما کم می شوند از کیفیت بارداری و تخمک گذرای در این دسته از زنان یعنی زنانی که قصد بارداری دارند اما دچار استرس و اضطراب زیاد و ناگهانی اما کم می شوند کاهش یابد. اما استرس ها و اضطراب هایی که ممکن است به صورت ناگهانی و شدید اما به مدت کم در این دسته از زنان یعنی زنانی که قصد باردار شدن دارند اتفاق بیفتد؛ اتفاقاتی مانند تصادف کردن و یا آسیب دیدن در سوانح رانندگی و یا فوت یکی از عزیزان و یا بستگان خانواده ی و یا فامیل زنی که قصد باردار شدن دارد این احتمال را تشدید می کند که فرآیند تخمک گذاری در این دسته از زنان یعنی زنانی که قصد باردار شدن دارند به تاخیر بیفتد و زنانی که قصد باردار شدن دارند با وجود چنین شرایطی نتوانند آن طور که باید و شاید باردار شوند و اتفاقاتی مانند تصادف کردن و یا آسیب دیدن در سوانح رانندگی و یا فوت یکی از عزیزان و یا بستگان خانواده ی و یا فامیل زنی که قصد باردار شدن دارد می تواند از کیفیت تخمک گذاری این دسته از زنان یعنی زنانی که قصد باردار شدن دارند بکاهد.

 

البته ذکر و یادآوری این مساله در اینجا لازم و ضروری می باشد که مسائلی که در قبل به آن ها اشاره شده است ممکن است از هر زن به زن دیگر متفاوت باشد. به عبارت بهتر بایستی مساله را این طور بیان نمود که اثرات استرس و اضطراب بر روی این دسته از زنان یعنی زنانی که قصد باردار شدن دارند ممکن است بسته به عوامل شخصیتی مانند تیپ شخصیتی و خونسرد بودن فرد و یا عوامل محیطی مانند شدت اتفاقات و استرس و اضطراب هایی که برای این دسته از زنان یعنی زنانی که قصد باردار شدن دارند اتفاق می افتد متفاوت باشد و در افراد مختلف اثرات و عمق اثر متفاوتی از خود به جای بگذارد. اثراتی که اتفاقات و استرس و اضطراب هایی که برای این دسته از زنان یعنی زنانی که قصد باردار شدن دارند اتفاق می افتد ممکن است در برخی از زنانی که قصد باردار شدن دارند هیچ گونه اثری نگذارد؛ اما همین اتفاقات و اثرات و استرس ها و اضطراب ها ممکن است برای زن دیگری که قصد باردار شدن دارد با کوچکترین علائمی باعث گردد تا فرآیند تخمک گذاری به کلی در آن زن متوقف گردد و آن زن دیگر قادر نباشد تا دوره ی عادت ماهیانه ی بعدی باردار شود.

 

متذکر شدن این مساله به این دسته از زنان یعنی زنانی که قصد باردار شدن لازم و ضروری است که تنها استرس و اضطراب و نگرانی ؛ واکنش و یا به عبارت بهتر پاسخ بدن زنی که قصد باردار شدن دارد به اتفاقات و ناگواری های که در پیرامون و اطراف و محیط زنی که قصد باردار شدن دارد نمی باشد. به عبارت بهتر بایستی این مساله را به این دسته از زنان یعنی زنانی که قصد باردار شدن دارند یادآور و متذکر شد که حتی استرس مثبت و خوب که هیچ اثر مخرب و اختلال گری بر روی روند و فرآیند تخمک گذاری و باردار شدن در این دسته از زنان یعنی زنانی که قصد باردار شدن دارند ندارد هم می تواند حتی باعث اختلال در روند و فرآیند تخمک گذاری و باردار شدن در این دسته از زنان یعنی زنانی که قصد باردار شدن دارند گردد و این مهم را برای در این دسته از زنان یعنی زنانی که قصد باردار شدن دارند به تاخیر بیندازد و یا حتی در مواردی این فرآیند و روند را برای این دسته از زنان یعنی زنانی که قصد باردار شدن دارند به کلی تا شروع دوره ی بعدی عادت ماهیانه متوقف کند. در همین راستا و در تایید مطالبی که در بالا در راستای اثرات استرس مثبت و خوب که هیچ اثر مخرب و اختلال گری بر روی روند و فرآیند تخمک گذاری و باردار شدن در این دسته از زنان یعنی زنانی که قصد باردار شدن دارند بایستی این مساله را متذکر و یادآور شد که برخی از زنانی که ازدواج کرده بودند و قصد باردار شدن داشتند این مساله را بیان کردند که به دلیل هیجان ها؛ استرس ها و اضطراب هایی که ازدواج آن ها به آن ها وارد کرده بوده است؛ شاهد دوره های عجیب و غریبی از عادت ماهیانه در خود بوده اند که با سایر عادت های ماهیانه هایی که این دسته از زنان قبل تجربه ی آن را داشته اند متفاوت بوده است.

بنابراین و بر طبق مطالبی که در بالا به آن ها اشاره شده است ذکر و متذکر شدن این مساله ضروری و لازم به نظر می رسد که اگر شما زنی هستید که قصد باردار شدن دارید و از طرفی به طور مداوم و روزمره تحت تنها استرس و اضطراب و نگرانی می باشید؛ می توانید از طریق تغییراتی که در مخاط دهانه ی رحم خود احساس و مشاهده می کنید متوجه ایجاد تغییراتی در بدن خود در نتیجه ی تنها استرس و اضطراب و نگرانی شوید. در واقع و به عبارت و بیان بهتر؛ اگر شما زنی هستید که قصد باردار شدن دارید و از طرفی به طور مداوم و روزمره تحت تنها استرس و اضطراب و نگرانی می باشید؛ در این برهه از زمان؛ مخاط دهانه ی رحم شما به واسطه ی استرس و اضطراب و نگرانی دست خوش تغییرات چشم گیری می گردد و شما به عنوان زنی که قصد باردار شدن دارید می توانید با متوجه شدن تغییراتی که در مخاط دهانه ی رحم شما به واسطه ی استرس و اضطراب و نگرانی به جود می آید پی به این مساله ببرید که به واسطه ی استرس و اضطراب و نگرانی فرآیند و روند تخمک گذاری در رحم شما در این دوره به دلیل استرس و اضطراب و نگرانی دچار آسیب شده است و شما به عنوان زنی که قصد باردار شدن دارید این پیام را از این تغییرات یعنی تغییرات ایجاد شده در مخاط دهانه ی رحم شما به واسطه ی استرس و اضطراب و نگرانی دریافت می کنید که در این دوره از عادت ماهیانه به دلیل استرس و اضطراب و نگرانی ای که به بدن شما وارد شده است قادر نخواهید بود تا باردار و صاحب فرزند شوید و شما شما به عنوان زنی که قصد باردار شدن دارید بایستی تا شانس بارداری خود را در دوره ی بعدی عادت ماهیانه ی خود امتحان کنید. البته ذکر این مساله نیز بایستی صورت گیرد که شما به عنوان زنی که قصد باردار شدن دارید تنها در صورتی قادر خواهید بود تا در دوره ی بعدی عادت ماهیانه ی خود باردار و صاحب فرزند شوید که از میزان استرس و اضطراب و نگرانی ای که از محیط پیرامون زندگی خود دریافت می کنید بکاهید و یا اگر شما به عنوان زنی که قصد باردار شدن دارید قادر نمی باشید تا از میزان استرس و اضطراب و نگرانی ای که از محیط پیرامون زندگی خود دریافت می کنید بکاهید بایستی میزان استرس و اضطراب و نگرانی ای که از محیط پیرامون زندگی خود دریافت می کنید را به حدی کاهش دهید که استرس و اضطراب و نگرانی ای که از محیط پیرامون زندگی خود دریافت می کنید در روند و فرآیند بارداری و صاحب فرزند شما اختلال و کندی ایجاد ننماید.

 

از علائم ترشحات مخاط دهانه ی رحم برای بارداری هر چه سالم تر و هر چه سریع تر توسط رحم شما این است که این ترشح یعنی ترشحات مخاط دهانه ی رحم در هنگام شروع شدن و آزاد ساختن تخمک برای بارداری بیش از پیش دارای مایع می باشد و شکل مرطوب به خود گرفته است. اما اگر در همین حین زنی که قصد باردار شدن دارد استرس و اضطراب و نگرانی ای از محیط پیرامون زندگی خود دریافت کند؛ میزان این ترشحات یعنی ترشحات مخاط دهانه ی رحم در هنگام شروع شدن و آزاد ساختن تخمک برای بارداری کم و کمتر می گردد به طوری که با افزایش و تشدید میزان استرس و اضطراب و نگرانی ای که از محیط پیرامون زندگی خود دریافت می کنید؛ این ترشحات ترشحات مخاط دهانه ی رحم رو به خشک شدن می گذارد و زنانی که در این برهه از زمان قصد بارداری دارند به دلیل اختلالی که استرس و اضطراب و نگرانی در فرآیند تخمک گذاری رحم آن ها ایجاد کرده است قادر نخواهند بود تا در این دوره از عادت ماهیانه ی خود باردار شوند و این دسته از زنان یعنی زنانی که در این برهه از زمان قصد بارداری دارند بایستی تا دوره ی بعدی عادت ماهیانه ی خود صبر کنند تا بتوانند باردار شوند. البته ذکر این مساله در اینجا لازم و ضروری می باشد که این دسته از زنان یعنی زنانی که در این برهه از زمان قصد بارداری دارند بایستی میزان استرس و اضطراب و نگرانی خود را به حد نرمال برسانند تا قادر باشند در دوره ی بعدی عادت ماهیانه ی خود باردار شوند و تخمک گذاری هر چه با کیفت تر را شاهد باشند. پس با توجه به مطالبی که در بالا گفته شده است و به آن ها اشاره شده است بایستی این مساله را متذکر شد که این دسته از زنان یعنی زنانی که در این برهه از زمان قصد بارداری دارند می توانند از طریق تغییراتی که در ترشحات مخاط دهانه ی رحم در هنگام شروع شدن و آزاد ساختن تخمک برای بارداری ایجاد می شود متوجه گردند که آیا می توانند در این دوره از عادت ماهیانه باردار شوند و یا خیر. نکته ی دیگری که این دسته از زنان یعنی زنانی که در این برهه از زمان قصد بارداری دارند می توانند از طریق تغییراتی که در ترشحات مخاط دهانه ی رحم در هنگام شروع شدن و آزاد ساختن تخمک برای بارداری ایجاد می شود متوجه آن گردند این مساله است که این دسته از زنان یعنی زنانی که در این برهه از زمان قصد بارداری دارند می توانند از طریق تغییراتی که در ترشحات مخاط دهانه ی رحم در هنگام شروع شدن و آزاد ساختن تخمک برای بارداری ایجاد می شود متوجه گردند که آیا سطح استرس و اضطراب و نگرانی ای قابل قبول و نرمالی برای باردار شدن در دوره ی بعدی عادت ماهیانه ی خود دارا هستند و یا خیر. از همین رو استرس و اضطراب و نگرانی می تواند بر روی فرآیند بارداری این دسته از زنان یعنی زنانی که در این برهه از زمان قصد بارداری دارند اثر مخرب و کند کننده و اختلال گر داشته باشد.

 

روش دیگری که این دسته از زنان یعنی زنانی که در این برهه از زمان قصد بارداری دارند می توانند از طریق آن فرآیند و نحوه ی تخمک گذاری خود را دنبال کنند این است که به صورت مداوم و هر روزه میانگین دمای بدن خود را اندازه گیری نمایند تا از این طریق بتوانند فرآیند و روند تخمک گذاری خود را شناسایی کنند و یا در صورت لزوم و یا امکان آن را بهتر کنند طوری که برای باردار شدن بیش از پیش محیا و آماده گردند. جهت اطمنیان حاصل کردن از مساله که بدن شما به عنوان زنی که قصد باردار شدن دارد در حال خوب کار کردن است و یا خیر؛ بایستی دمای بدن شما در روزهای پس از تخمک گذاری در حد نرمال و عادی باشد. دمای بدن این دسته از زنان یعنی زنانی که در این برهه از زمان قصد بارداری دارند بایستی در روز پس از تخمک گذاری و تا ۱۲ تا ۱۶ روز پس از تخمک گذاری رحم این دسته از زنان یعنی زنانی که در این برهه از زمان قصد بارداری دارند طبیعی و نرمال و عادی باشد تا این دسته از زنان یعنی زنانی که در این برهه از زمان قصد بارداری دارند از این قضیه مطمئن شوند که قادر خواهند بود تا در دوره ی بعدی عادت ماهیانه ی خود باردار شده و صاحب فرزند گردند.

 

 

نکته ای که در اینجا بایستی به آن اشاره شود این مساله است که خوش بختانه اگر فرآیند تخمک گذاری در این دسته از زنان یعنی زنانی که در این برهه از زمان قصد بارداری دارند به تاخیر بیفتد؛ کل دوره ی عادت ماهیانه در این دسته از زنان یعنی زنانی که در این برهه از زمان قصد بارداری دارند طولانی تر می گردد. به بیان و عبارت بهتر؛ اگر این دسته از زنان یعنی زنانی که در این برهه از زمان قصد بارداری دارند دچار استرس و نگرانی و اضطراب شوند و دوره و فرآیند و روند تخمک گذاری آن ها دچار تاخیر گردد؛ این دسته از زنان یعنی زنانی که در این برهه از زمان قصد بارداری دارند این شانس را دارند که با طولانی تر شدن دوره ی عادت ماهیانه یشان شانس و احتمال باروری و صاحب فرزند شدن خود را افزایش دهند و این دسته از زنان یعنی زنانی که در این برهه از زمان قصد بارداری دارند از این جهت خوش اقبال می باشند. در واقع استرس و نگرانی و اضطراب فرآیند و روند بارداری را از بین نمی برد و تنها این فرآیند و روند را کند می کند و یا با تاخیر مواجه می کند و بر طربق مطالبی که در قبل به آن ها اشاره شده است بایستی این مساله را ذکر کرد که تقریبا تمامی این دسته از زنان زنان یعنی زنانی که در این برهه از زمان قصد بارداری دارند قادر خواهند بود تا بین ۱۲ تا ۱۶ روز پس از شروع تخمک گذاری خود در دوره ی عادت ماهیانه ی خود بارور شوند و دارای فرزند گردند. نکته ای که بایستی در اینجا متذکر شد و بیان آن لازم و ضروری است این است که تغییرات در فرآیند و روند بارداری خطرناک است و ممکن است احتمال سقط جنین را در این دسته از زنان زنان یعنی زنانی که در این برهه از زمان قصد بارداری دارند افزایش دهد.

 

از همین رو و با توجه به مطالبی که در بالا به آن ها اشاره شده است؛ فرآیند و روند بارداری در شما به عنوان زنی که قصد بارداری دارد از طریق استرس و اضطراب و نگرانی ای که از محیط پیرامون زندگی خود دریافت می کنید ممکن است که بر روی شما به عنوان زنی که قصد بارداری دارد موقتا و در یک دوره از عادت ماهیانه اثر منفی و مخرب و کنده کننده بگذارد اما ذکر و متذکر شدن این مساله لازم و ضروری می باشد که این فرآیند و روند یعنی استرس و اضطراب و نگرانی ای که از محیط پیرامون زندگی خود دریافت می کنید باعث نخواهد شد و یا به عبارت بهتر این توانایی را نخواهد داشت که بتواند از باردار شدن شما به عنوان زنی که قصد بارداری دارد به طور کلی و همیشگی جلوگیری نماید. پس از این جهت شما به عنوان زنی که قصد بارداری دارد بهتر است تا نگران و مضطرب و مشوش نشوید و تنها کاری که بایستی در این رابطه انجام دهید این است که از ایجاد استرس و اضطراب و نگرانی در خود جلوگیری کنید تا بتوانید بارداری ای هر چه سالم تر و هر چه سریع تر داشته باشید تا به هدف خود که دست یافتن به جنین و به طبع آن فرزندی سالم است هر چه زودتر دست یابید. یکی دیگر از راه هایی که شما به عنوان زنی که قصد بارداری دارد می توانید در مبارزه با وقوع چنین اتفاقی یعنی اثر گرفتن از استرس و اضطراب و نگرانی ای که از محیط پیرامون زندگی خود دریافت می کنید انجام دهید این نکته است شما به عنوان زنی که قصد بارداری دارد قادر باشید تا هر چه بیشتر و بهتر از زمان های تخمک گذاری رحم خود اطلاع داشته باشید. علت نیاز به این مهم آن است که شما از این طریق می توانید متوجه شوید که چه زمانی تخمک گذاری دارید تا بتوانید بهترین زمان را برای بارداری انتخاب نمایید.

 

منابع

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=15038509

http://humrep.oxfordjournals.org/content/early/2014/03/06/humrep.deu032.abstract

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/behindtheheadlines/news/2014-03-24-study-fails-to-prove-effects-of-stress-on-fertility/

http://www.rbej.com/content/11/1/66

http://www.uptodate.com/contents/psychological-stress-and-infertility

تمامی حقوق تاپی شاپی متعلق به این سایت است. آماده سازی سایت توسط آرشیتا وب

ورود با نام‌کاربری و گذرواژه

فراموشی گذرواژه