تشدید روحیه ی گشت و گزار کردن و تمایل به کشف مسائل، رویدادها و اتفاقاتی که در پیرامون کودک ۱۳ ماهه ی شما اتفاق می افتد

کودک شما در این سن و سال چه تغییراتی پیدا می کند؟ علاقه ی او به کشف اتفاقات پیرامون یکی از آن هاست

این مساله که کودکان در چه سن و سالی می توانند شروع به راه رفتن بکنند متفاوت می باشد. به عبارت دیگر از هر کودک برای کودک دیگر متفاوت می باشد اما این مساله که کودکان در چه سن و سالی می توانند شروع به راه رفتن بکنند در یک دوره ی زمانی خاصی برای کودکان در این سن و سال اتفاق می افتد و می توان دوره ی زمانی راه رفتن را در کودکان در این سن و سال پیش بینی نمود. همه ی ما این مساله را به راحتی می دانیم که به عنوان مثال؛ تمام نوزادان می توانند بین ۲ تا ۴ ماهگی خود، سر خود را تکان بدهند و آن را از زمین بلند کنند. اما در این بین اگر نوزاد و یا کودکی وجود دارد که می تواند زودتر از ۹ ماهگی و یا دیرتر از ۱۸ ماهگی بر روی پاهای خود بایستد و حرکت کند و راه برود؛ در اینجا ذکر این مطلب ضروری می باشد که می بایست کودک مورد نظر را به پزشک برد و او را تحت مداوا و بررسی بیشتر قرار داد. انجام این مساله به این دلیل انجام می گیرد که این رفتار، یعنی راه رفتن بر روی پاها در این سن و سال ها مقداری غیر عادی می باشد و نوزادی که در این سن و سال ها این رفتار را انجام می دهد بایستی تحت مداوا و مراقبت قرار گیرد.

از همین رو و با توجه به مطالبی که در گذشته ذکر شده است؛ اگر کودک و یا نوزاد شما در این سن و سال ها؛ یعنی در ۱۳ ماهگی قادر شود که بدن خود را حرکت دهد و جنب و جوش فیزیکی پیدا کند نگران و متعجب نباشید. انجام کارهایی نظیر حرکت کردن و یا راه رفتن بر روی چهار دست و پا در این سن و سال از نوزادان چیز عجیب و غیر عادی نمی باشد. در واقع نوزاد با انجام این حرکت ها و کارها در این سن و سال؛ در حال درک این مطلب است که می تواند حرکت کند و یا او را حرکت دهند. زمانی که نوزاد شما در این سن و سال طعم آزادی حرکت را بچشد؛ دیگر خیلی سخت و مشکل خواهد بود که بتوانید نوزاد سیزده ماهه ی خود را به حالت قبل برگردانید و از او بخواهید که دیگر این کارها و حرکت ها را انجام ندهد. ( نوزاد سیزده ماهه ی شما در این سن و سال ها و با توجه به تجربه هایی که از حرکت و جنب و جوش آزادانه به دست آورده است، دیگر مشکلی بالقوه برای شما در فروش گاه ها و مغازه ها و محیط خارج از خانه خواهد بود. علت این مساله نیز آن است که نوزاد تقریبا سیزده ماهه ی شما این مطلب را به خوبی فرا گرفته است که دیگر می تواند خودش آزادانه بدن خود را حرکت دهد و دیگر برای حرکت کردن و جنب و جوش داشتن نیاز چندانی به کمک کسی و به شما به عنوان پدر و یا مادرش ندارد. از این جهت؛ نوزاد تقریبا سیزده ماهه ی شما این امکان و اختیار را دارد که بدون کمک گرفتن از کسی و کاملا به طور مستقل حرکت داشته باشد و از این طریق دریچه ای تازه را به روی خود بگشاید. در صورت انجام چنین حرکاتی از طرف نوزاد و مشاهده ی چنین رفتارهایی از سوی او، فورا در صورت افتادن و زمین خوردن نوزاد تقریبا سیزده ماهه ناراحت نشوید و از خود واکنش نشان ندهید. تنها در صورتی در مقابل زمین خوردن و یا افتادن نوزاد تقریبا سیزده ماهه ی خود واکنش و عکس العمل نشان دهید که نوزاد تقریبا سیزده ماهه ی شما واقعا نیاز به کمک کردن از سوی شما داشته باشد و مشکل او به حدی جدی باشد که واقعا دیگر نمی تواند بدون کمک شما کار خود را ادامه دهد.

مساله ای که اینجا می بایست به آن اشاره شود این است که نباید از زمین خوردن نوزادان به ویژه در این سن و سال زیاد نگران بود. علت این مساله نیز آن است که زمین خوردن در واقع مقدمه و بخشی از یاد گرفتن برای راه رفتن است. این مساله در کودکان خردسال و نوزادان به ویژه نوزاد تقریبا سیزده ماهه که در اوایل زمان یادگیری راه رفتن خود است طبیعی و عادی و نرمال است و جای نگرانی ای وجود ندارد. از همین رو با توجه به مطالبی که ذکر شد، اگر که از زمین خوردن نوزاد تقریبا سیزده ماهه ی خود نگران هستید و نگران هستید که ممکن است نوزاد تقریبا سیزده ماهه ی شما با زمین خوردن مشکلاتی برایش به وجود بیاید، می توانید راه رفتن و حرکت نوزاد تقریبا سیزده ماهه ی خود را بر روی سطوحی انجام دهید که مطمئن تر از سایر سطوح ها هستند. از این سطوح ها می توان به فرش و یا موکت موجود در تمامی منزل ها اشاره کرد. علت انتخاب این سطوح برای شروع و یادگیری حرکت کردن و راه رفتن نوزاد تقریبا سیزده ماهه ی شما این است که این سطوح به دلیل نرم تر بودن و محافظ بودن برای نوزاد تقریبا سیزده ماهه ی شما مناسب تر هستند. علت این مساله نیز آن است که نوزادان به ویژه در این سن وسال ها نمی توانند بر زمین خوردن خود و آسیب دیدن از طریق آن بر خود کنترلی داشته باشند. پس بهتر است تا شروع یادگیری حرکت و راه رفتن آن ها بر روی سطوحی انجام گیرد که اگر هم اتفاقی برای این دسته از نوزادان بیفتد؛ آن را با مشکل جدی ای رو به رو نسازد و آن ها را به مخاطره نیندازد. از طرفی؛ وقوع و اتفاق افتادن تمامی این مسائل را به چشم یادگیری و لذت بخش نگاه کنید. هنگامی که نوزاد تقریبا سیزده ماهه ی شما قصد دارد تا چنین حرکاتی انجام دهد با خود بگویید که نوزاد تقریبا سیزده ماهه ی شما به این دلیل این کارها را انجام می دهد که می خواهد یاد بگیرد که چگونه راه برود و حرکت کند. پس جای نگرانی تا اینجا نمی باشد. تنها کاری شما به عنوان پدر و یا مادر می توانید در قبال نوزاد تقریبا سیزده ماهه ی خودتان انجام دهید این کار است که نگران نباشید و بگذارید تا نوزاد تقریبا سیزده ماهه ی شما یادگیری خودش را بر روی سطوح نرم و مناسب انجام دهد.

از طرفی ذکر این مساله نیز لازم به ذکر است که شما به عنوان پدر و یا مادر در واقع به نوزاد تقریبا سیزده ماهه ی خود این اجازه و امکان را می دهید که بتواند با انجام این کار، یعنی سعی و تلاش برای راه رفتن و حرکت کردن، احساس استقلال کند و این مهم را در زندگی خود در این سن و سال تجربه نماید.

نوزاد تقریبا سیزده ماهه ی شما هم چنین ممکن است از این که شما در راه رفتن او با او هم یاری می کنید و برای این کار او شرایط شادی را محیا می کنید استقبال کند و از این کار شما خوشش بیاید و از شما بخواهد که در انجام این کار با او همکاری کنید. از همین رو و با توجه به مطالبی که در قبل به آن ها اشاره شد، به عنوان پدر و یا مادر نوزاد تقریبا سیزده ماهه ی خود سعی نمایید تا در راه رفتن و یادگیری نوزاد تقریبا سیزده ماهه ی خود با نوزاد تقریبا سیزده ماهه ی خود همراه باشید و در حین انجام چنین کاری توسط نوزاد تقریبا سیزده ماهه ی خود او را پشتیبانی کنید و محیطی مهیج برای او فراهم آورید تا نوزاد تقریبا سیزده ماهه ی شما بتواند این مهارت را هر چه زودتر و هر چه بهتر بیاموزد و از انجام آن احساس خستگی نکند. انجام این کار، یعنی تشویق و مراقبت از نوزاد تقریبا سیزده ماهه ی خود، این احساس را در نوزاد تقریبا سیزده ماهه ی شما تقویت می کند که او می آموزد این اعتماد به نفس را دارد که کاری را بدون کمک بزرگتری انجام دهد. البته نوزاد تقریبا سیزده ماهه ی شما این مساله را نیز می آموزد که می تواند کارها را انجام دهد در حالی که بزرگتری مراقب آن ها است و کارهای آن ها را در صورت اشتباه انجام دادن و یا خطرناک شدن زیر نظر دارد و به آن ها راه کارها و مشکلات را گوش زد می کند. از همین رو زمانی که شما به عنوان پدر و یا مادر نوزاد تقریبا سیزده ماهه احساس کردید که نوزاد تقریبا سیزده ماهه ی شما این کار یعنی راه رفتن و حرکت کردن را با رضایت و لبخند انجام می دهد، شما نیز او را به انجام این کار تشویق کنید و از او بخواهید که این کار را بیش از پیش انجام دهد و در واقع به نوعی مشوق او باشید.

در واقع با انجام چنین کاری؛ نوزاد تقریبا سیزده ماهه ی خود را بیش از پیش تشویق و تحریک می کنید که راه رفتن و حرکت کردن را بیاموزد و در واقع با انجام چنین رفتارهایی در قبال نوزاد تقریبا سیزده ماهه ی خود؛ به او این اعتماد به نفس را می بخشید که می تواند کاری را خودش به تنهایی انجام دهد و انجام کارهایی مشابه این می تواند بر روی روح و روان و ذهن و مغز نوزاد تقریبا سیزده ماهه ی شما موثر باشد و اثر گذار باشد و نوزاد تقریبا سیزده ماهه ی شما را برای یادگیری مطالب تازه و مشکل تر در ادامه آماده نماید.

اگر شما به عنوان پدر و یا مادر این کارها را در قبال نوزاد تقریبا سیزده ماهه ی خود انجام می دهید، مطمئن شوید که محافظ هایی را در مکان هایی که نوزاد تقریبا سیزده ماهه ی شما در آن ها برای راه رفتن و یا حرکت کردن تمرین می کند کار گذاشته اید تا از اتفاق و وقوع حوادث برای نوزاد تقریبا سیزده ماهه ی خود اطمینان حاصل نمایید. این محافظ ها به این دلیل در مکان های که نوزاد تقریبا سیزده ماهه ی شما در آن ها برای راه رفتن و حرکت کردن کار گذاشته می شوند که از افتادن نوزاد تقریبا سیزده ماهه از ارتفاع و یا مسایلی از این قبیل جلوگیری نمایند. در واقع با کار گذاشتن این قبیل وسائل؛ حرکت کردن و راه رفتن نوزاد تقریبا سیزده ماهه ی شما هر چه بیشتر ایمن و با نشاط تر خواهد شد. از طرفی ذکر این مساله نیز مهم می باشد که این وسائل محافظ بایستی طوری کار گذاشته شوند و تعیبه شوند که مزاحمتی برای نوزاد تقریبا سیزده ماهه ی شما ایجاد ننماید. منظور از ایجاد مشکل؛ مشکلات احتمالی ای می باشد که این وسائل مراقبتی و محافظتی ممکن است برای حرکت کردن و راه رفتن آزادانه ی نوزاد تقریبا سیزده ماهه ی شما ایجاد کنند.

ذکر این مساله نیز ضروری می باشد که هنوز بسیار زود خواهد بود که بروید به یک کفش فروشی و برای نوزاد تقریبا سیزده ماهه ی خود کفشی تهیه نمایید.

اتفاقا بایستی این مساله را به پدران و مادرانی که به تازگی دارای فرزند شده اند یادآور شد که نبایستی برای نوزاد تقریبا سیزده ماهه ی خود در این دوران و سن و سال کفش و یا دمپایی تهیه کنید. اتفاقا نوازدانی که به تازگی متولد شده اند و یا به تازگی در حال کشف محیط پیرامون خود هستند و شروع کردند به راه رفتن و حرکت کردن؛ بایستی تا بتوانند روی پاهای خود و بدون محافظ بر روی سطوح طبیعی مانند خاک و ماسه و علف راه بروند. انجام این کار نه تنها برای نوازدان در این سن و سال مضر و خطرناک نمی باشد، بلکه انجام این کار برای این گروه سنی از نوزادان می تواند خیلی مفید باشد. از فواید این مساله، می توان به تقویت عضلات پاها در کف پا و عضلات پایینی پا و هم چنین کمک به حفظ تعادل بدن نوزاد تقریبا سیزده ماهه اشاره نمود که این امور می تواند به انجام هر چه بهتر کارها و مهارت ها در نوزادان در این سن و سال در آینده کمک شایانی نماید. اما اگر نوزاد تقریبا سیزده ماهه ی شما قصد دارد تا در جا و مکانی شروع به راه رفتن و یا حرکت کند که احتمال می دهید سطح آن برای پا و پوست نوزاد تقریبا سیزده ماهه ی شما نامناسب است و احتمال آسیب دیدگی نوزاد تقریبا سیزده ماهه ی شما در آن محیط وجود دارد؛ در صورت مشاهده ی چنین شرایطی می توانید کفش و یا دمپایی را به پای نوزاد تقریبا سیزده ماهه ی خود نمایید تا پا و پوست نوزاد تقریبا سیزده ماهه ی خود را از آن محیط آسیب زا محافظت نمایید. اما مساله ای که در اینجا بایستی به آن اشاره کرد این است که برای خریدن کفش و یا دمپایی برای نوزاد تقریبا سیزده ماهه ی خود در این سن و سال زیاد سخت نگیرید. چرا که کفش و یا دمپایی برای نوزاد تقریبا سیزده ماهه ی شما در این سن و سال چیز ثابت و ضروری نمی باشد.پس در خرید یک کفش و یا یک دمپایی گران قیمت و یا خاص حساسیت به خرج ندهید.

اگر نوزاد تقریبا سیزده ماهه ی شما آنقدر کوچک است که کفش اندازه ی پای او پیدا نمی کنید و یا کفش اندازه ی پای او گران قیمت است؛ نیازی نیست تا حتما برای نوزاد تقریبا سیزده ماهه ی خود کفش تهیه کنید. در مواجهه با این جور موارد؛ می توانید تنها یک دمپایی و یا یک راحتی برای نوزاد تقریبا سیزده ماهه ی خود تهیه نمایید تا نوزاد تقریبا سیزده ماهه ی شما بتواند از آن برایراه رفتن بر روی سطوح نامناسب که ممکن است به سلامتی نوزاد تقریبا سیزده ماهه ی شما آسیب وارد نماید استفاده نماید. همواره به خاطر داشته باشید که هیچ گاه برای نوزاد تقریبا سیزده ماهه ی خود کفش و یا دمپایی و یا راحتی بزرگتر از پای نوزاد تقریبا سیزده ماهه ی خود نخرید. انجام این کار یعنی خریدن کفش یا دمپایی و یا راحتی ای بزرگتر از پای نوزاد تقریبا سیزده ماهه ی خود باعث خواهد شد که نوزاد تقریبا سیزده ماهه ی شما نتواند به راحتی راه برود و یا حرکت کند و انجام این کار هم چنین باعث خواهد شد تا نوزاد تقریبا سیزده ماهه ی شما نتواند تعادل خود را به هنگام راه رفتن و یا حرکت کردن بر روی سطوح مختلف و متفاوت حفظ نماید. چنین عواملی ممکن است برای سلامتی نوزاد تقریبا سیزده ماهه ی شما مضر و خطرناک باشد و سلامتی و حتی زندگی نوزاد تقریبا سیزده ماهه ی شما را تحت تاثیر و خطر قرار دهد. کفشی که برای نوزاد تقریبا سیزده ماهه ی خود تهیه می نمایید می بایست حتما حداقل به میزان یک و نیم اینچ در سر پنجه ی انگشت بزرگ شست نوزاد تقریبا سیزده ماهه ی شما بزرگتر باشد تا نوزاد تقریبا سیزده ماهه ی شما بتواند راحت تر گام بردارد و حرکت کند و از طرفی کفش خریداری شده بایستی قادر باشد تا راحتی هر چه بیشتر نوزاد تقریبا سیزده ماهه ی شما را تامین نماید و احساسی راحتی را در نوزاد تقریبا سیزده ماهه ی شما در هنگام راه رفتن تامین نماید.

 

در این میان چه کاری از دست شما برمی آید

اگر نوزاد تقریبا سیزده ماهه ی شما می تواند دیگر به راحتی راه برود و از این بابت مشکلی متوجه نوزاد تقریبا سیزده ماهه ی شما نمی باشد؛ می توانید از نوزاد تقریبا سیزده ماهه ی خود چیزها و کارهای بیشتری بخواهید. به عنوان مثال می توانید از نوزاد تقریبا سیزده ماهه ی خود بخواهید که در هنگام راه رفتن چیزی را در دستان خود بگیرد و با در دست داشتن آن وسیله شروع به حرکت کردن و یا راه رفتن نماید.

زمانی هم که قصد دارید تا با نوزاد تقریبا سیزده ماهه ی خود به بیرون بروید و می دانید که نوزاد تقریبا سیزده ماهه ی شما می خواهد تا به تنهایی راه برود و بازی کند، برای جلوگیری کردن از آسیب دیدن نوزاد تقریبا سیزده ماهه ی خود می توانید مچ بند و یا زانو بند به مفاصل دست ها و پاهای نوزاد تقریبا سیزده ماهه ی خود ببندید تا از آسیب دیدگی های جدی و غیر مترقبه ی نوزاد تقریبا سیزده ماهه ی خود جلوگیری نمایید. هرگاه احساس کردید که نوزاد تقریبا سیزده ماهه ی شما چیزی و یا وسیله ای از وسائل خود را بر روی زمین می اندازد به جای کمک کردن به نوزاد تقریبا سیزده ماهه ی خود و برداشتن آن وسیله برای نوزاد تقریبا سیزده ماهه ی خود، بگذارید تا خود نوزاد آن وسیله را از روی زمین بردارد تا بتواند از این طریق مهارت های تعادلی و حرکتی خودش را تقویت نماید.

اگر نوزاد تقریبا سیزده ماهه ی شما نمی تواند به خوبی راه برود و یا انجام این کار برای او مشکل است می توانید برای او وسیله ای تهیه کنید که تعادل نوزاد تقریبا سیزده ماهه ی شما را هنگام راه رفتن حفظ نماید. البته ذکر این مساله در اینجا ضروری می باشد که محققان و متخصصان در این زمنیه این مساله را گوش زد کرده اند که انجام چنین کاری در واقع نمی تواند در بلند مدت به نفع نوزاد تقریبا سیزده ماهه ی شما باشد و در واقع نوزاد تقریبا سیزده ماهه ی شما با استفاده و کمک گرفتن از این وسائل نمی تواند راه رفتن را به خوبی فرا بگیرد و باعث می گردد تا نوزاد تقریبا سیزده ماهه ی شما به نوعی تنبل شود.

 

فعالیت های دیگر که نوزاد تقریبا سیزده ماهه ی شما همزمان با یادگیری این مهارت انجام می دهد و فرا می گیرد که عبارت است از کار با دستان

اکنون و با گذشت زمان، نوزاد تقریبا سیزده ماهه ی شما بیش از پیش قادر است تا با دستان خود کار کند. کودکان و نوزادان در این سن وسال بسیار زیاد دوست دارند تا با دستان خود کار کنند. به عنوان مثال؛ کودکان و نوزادان در این سن و سال های بسیار دوست دارند تا چیزهایی را با دستان خود جای گذاری کنند و یا چیزهایی را با دستان خود از جایی بردارند. شما به عنوان پدر و مادر ممکن است مشاهد کنید که نوزاد تقریبا سیزده ماهه ی شما با وسائل مختلف چیزهای متفاوتی بسازد. به عنوان مثال ممکن است نوزاد تقریبا سیزده ماهه ی شما چندین بلوک را روی هم بگذارد و با اختیار خود و با استفاده از دستان خود آن ها را خراب کند.

هم چنین شما به عنوان پدر و یا مادر نوزاد و یا کودک تازه متولد شده می توانید از نوزاد و یا کودک تازه متولده شده ی خود بخواهید که تنها با استفاده از انگشت شست خود تکه هایی از غذایش را از زمین بلند کند و از این طریق در استفاده از دست ها به نوزاد تقریبا سیزده ماهه ی خود کمک نمایید. ( اسم این روش، درک گیره نام دارد). نوزاد تقریبا سیزده ماهه ی شما هم چنین ممکن است تا از این سن و سال به بعد به جای استفاده از دستان خود برای صرف غذا؛ بخواهد تا از قاشق استفاده کند. در صورت مشاهده ی چنین حرکتی از سوی نوزاد تقریبا سیزده ماهه ی خود به او این اجازه را بدهید تا نوزاد تقریبا سیزده ماهه ی شما بتواند این کار را انجام دهد و غذا را با قاشق به سمت دهانش هدایت کند. فراموش نکنید که انجام تمامی این کارها تنها برای افزایش مهارت دستی و حرکتی و تعادلی نوزاد تقریبا سیزده ماهه ی شما می باشد. پس زیاد بر روی با دست و یا با قاشق غذا خوردن نوزاد تقریبا سیزده ماهه ی خود حساسیت به خرج ندهید و نگران این قضیه نباشید.

 

با توجه به مطالبی که در گذشته ذکر شده است؛ شما به عنوان پدر و یا مادر نوزاد چه کاری می توانید انجام دهید

مهم نیست نوزاد تقریبا سیزده ماهه ی شما در این سن و سال چقدر اسباب بازی دارد و چه امکانات دیگری در خانه ی شما برای نوزاد تقریبا سیزده ماهه ی شما وجود دارد. بایستی این مساله را گوش زد نمود که نوزادان و کودکان در این سن و سال گذشته از اسباب بازی هایی که دارند شاید بخواهد با وسائل موجود در آشپزخانه بازی کند. اگر نوزاد تقریبا سیزده ماهه ی شما نیز چنین رفتارهایی را از خود نشان می دهد عصبانی و یا نگران نشوید. بروز چنین رفتاری در نوزادان در این سن و سال طبیعی است. اما اگر واقعا از انجام چنین کارهایی از سوی نوزاد تقریبا سیزده ماهه ی خود عاصی شده اید و دیگر نمی توانید چنین رفتارهای نوزاد تقریبا سیزده ماهه ی خود را تحمل کنید؛ می توانید به عنوان مثال برای کابینت های خود قفل تهیه کنید تا از عدم دسترسی نوزاد تقریبا سیزده ماهه ی خود به وسایل موجود در آشپزخانه اطمینان حاصل نمایید. با انجام چنین کاری در واقع دیگر چه در منزل باشید و یا چه در منزل نباشید خیال شما راحت خواهد بود که نوزاد تقریبا سیزده ماهه ی شما دیگر نمی تواند با وسائلی غیر از اسباب بازی های خودش بازی کند و دیگر قادر نخواهد بود تا چیزی را به هم بریزد. برای اینکه نوزاد تقریبا سیزده ماهه ی شما از وسائل و اسباب بازی هایش خسته نشود؛ می تواند به عنوان مثال وسائل و اسباب بازی هایی با اشکال و جنس های مختلف را در اختیار نوزاد تقریبا سیزده ماهه ی خود بگذارید. با انجام چنین کاری در واقع؛ به نوزاد تقریبا سیزده ماهه ی خود تنوع می بخشید. با انجام چنین کاری در واقع نوزاد تقریبا سیزده ماهه ی شما بیشتر ترغیب خواهد شد تا چیزهایی که شما قایم کرده اید را بگردد و پیدا کند و کشف نماید. هم چنین نوزاد تقریبا سیزده ماهه ی شما یاد خواهد گرفت که چگونه بایستی وسایل را پس از استفاده سر جایشان بگذارد.

 

بدون منبع

تمامی حقوق تاپی شاپی متعلق به این سایت است. آماده سازی سایت توسط آرشیتا وب

ورود با نام‌کاربری و گذرواژه

فراموشی گذرواژه